Katılımcı Sözleşmesi - Rafik Tur | Trabzon | Turizm Acentası Trabzon kalkışlı günübirlik turl

Sözleşmeler

Katılımcı Sözleşmesi

Başvuru ve Katılım

Rafikturizm.com her türlü kullanıcıya açıktır. Kullanıcı siteye bilgi almak veya başvuru yapmak amacıyla ziyaret edebilir. rafikturizm.com’nin düzenlemiş olduğu programlar ve bu programlara katılım koşulları sitede açıkça belirtilmektedir. rafikturizm.com herhangi bir başvuru için başvuru esnasında kullanıcıdan ücret talep etmez, ancak kullanıcı başvurduğu programın gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüdür. rafikturizm.com kullanıcının başvurusundan sonra ödeme ve gerekli işlemler için mail, sms veya telefon yoluyla kullanıcıyı bilgilendirir. Kullanıcı kendisinden talep edilen ilk ödemeyi ve kendisinden istenen sözleşmeyi imzalayıp posta-kargo yoluyla göndererek rafikturizm.com’nin tüm koşullarını kesin olarak kabul etmiş sayılır. Kullanıcının sitede yer alan herhangi bir programa başvuruda bulunması o programa kesin olarak kabul edileceği ve katılacağı anlamına gelmez. rafikturizm.com uygun görmediği her türlü kullanıcıyı programlara dahil etmeme ve programdan çıkarma hakkına sahiptir.

Ödeme ve İptal

Kullanıcı başvuruda bulunduğu program için kendisinden istenen ön ödeme veya sözleşmeden birini zamanında göndererek başvurduğu programa kesin olarak katılacağını belirtmiş sayılır. Program ücreti ve ilgili programın ödeme takvimi kullanıcının başvurusundan sonra mail, sms veya telefon yoluyla kendisine açıkça bildirilir. Başvuruda bulunan kullanıcı herhangi bir ödeme ve belge göndermeyerek başvurusunun iptalini sağlayabilir. Ancak kullanıcı ön ödeme veya sözleşmeyi gönderdiği halde, herhangi bir nedenden dolayı katılımının iptalini isterse mail veya sms yoluyla bunu bildirmelidir. Kendisinden istenilen ön ödemeyi veya sözleşmeyi gönderen kullanıcı kesin olarak programa katılacak sayıldığından iptal durumunda program ücretinin geri kalanını kabul edildiği programın başlangıç tarihinden itibaren 30 iş günü içinde ödemekle yükümlüdür. Ön ödeme veya sözleşmeyi gönderen kullanıcıdan hangi şart veya şartlarda ödemenin geri kalanının alınmayacağı kullanıcıya gönderilen sözleşmede açıkta belirtilmektedir.

rafikturizm.com sitesinin tüm kullanım ve içerik hakları saklıdır. Sitenin tüm hakları, Rafik Turizm Ltd. ŞİRKETİNE aittir. İzinsiz kullanımı kanunlarla yasaklanmıştır.

ALICI VE SATICI ARASINDAKİ SÖZLEŞME

MADDE 1 : İş bu hizmet sözleşmesi 'Rafik Turizm Ltd.' programı kapsamında Rafik Turizm Ltd. ŞİRKETİ ile ……………….. TC nolu ……………….. adresinde bulunan, .................... arasında gerçekleştirilmiştir.

MADDE 2 : 'Rafik Turizm Ltd.-...' programına katılım ücreti 1900 TL olup, bu ücrete; ulaşım, 9 gece konaklama, ve 16 günlük seyahat sağlık sigortası , 1 yıllık Müze kart ,Ankara’da Tanışma partisi , İstanbul’da Tiyatro , , Gaziantep’de Sıra gecesi ve Kapadokya’da Atv turu dahildir.

MADDE 3 : Rafik Turizm Ltd.-... programı; ………….. - …………… tarihlerinde 12 şehir ve 16 gün olarak planlanmıştır.

MADDE 4 : Rafik Turizm Ltd. -… programı süresi (16 gün) dahilinde konaklama sayısı 9 gecedir. Ankara’da 1 gece İstanbul’da 1 gece Çanakkale’de 1 gece Antalya’da 2 gece Gaziantep’te 1 gece Trabzon’da 1 gece ve Kapadokya’da 2 gece konaklama yapılacaktır.

MADDE 5 : Konaklama yapılacak otel veya hosteller 3*-4*ve 5* yıldızlı veya eşdeğerdir. Konaklamalar iki,üç ve dört kişilik odalarda yapılmaktadır. Tur süresince yapılan konaklamalarda kahvaltı dahildir. Çanakkale ve Trabzon’da ki konaklamalar pansiyonlarda yapılacak Ankara 4* İstanbul 5* Antalya 4* Gaziantep 4* Kapadokya 4* otellerde konaklanacaktır.

MADDE 6 : Katılımcı ; şehir içi ulaşımların, yemek masraflarının katılım ücretine dahil olmadığını bilir ve kabul eder.

MADDE 7 : ' Rafik Turizm Ltd. -…' programına dahil olan kişiler, kurallara uymak zorundadır. Rafik Turizm Ltd. koordinatörü programın içeriğine zarar verecek şekilde davranan kişileri programdan çıkarma yetkisine sahiptir.

MADDE 8 : Rafik Turizm Ltd. ŞİRKETİ programda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Rafik Turizm Ltd. herhangi bir nedenden dolayı iptal edilirse katılımcıdan aldığı katılım bedelini (10) iş günü içinde iade etmeyi taahhüt eder.

MADDE 9 : Katılımcı sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Katılımcı 1 / 3 İmza : cayma bildirimini yedi gün içinde iadeli taahhütlü mektup veya noter aracılığıyla ulaştırmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük sadece ispat şartı olarak aranır. Ayrıca cayma bildirimi için şekil şartı aranmaz.

MADDE 10 : Akdedildiği tarihte yürürlüğe giren sözleşme çerçevesi içinde, Rafik Turizm Ltd. ŞİRKETİ katılımcının verdiği onay ile sözleşmenin kendisine yüklemiş olduğu hizmetlerin ifasına derhal başlar. Bu durumda da katılımcı 6502 sayılı Kanun madde 18 hükümleri gereğince cayma hakkını kullanamayacağını ve bu hususlarda bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

MADDE 11 : Katılımcı, hizmet bedeli olan 1900 TL’nin 700 TL’lik kısmını; sözleşmenin gerçekleştirildiği tarih itibariyle 14 gün içinde kalan 1200 TL’yi katılımcıya göre ayarlıyacağımız ödeme takvimisi doğrultusunda öder.

MADDE 12 : Katılımcı, ödeme tarihleri belirli olduğu için taksitlerin gününde ödenmemesi halinde ödenmeyen taksit tarihinde temerrüde düşer. 6502 Sayılı Kanun'un 19. Maddesinde yer alan şartlar tahakkuk ettiğinde satıcı adi posta ile otuz günlük muacceliyet uyarısında bulunur. Maddede anılan şartların üzerinden bir otuz gün geçmekle muacceliyet uyarısının yapıldığı kabul edilir, ayrıca muacceliyet uyarısının yapılıp yapılmadığı konusunda ispat aranmaz, taraflar bu hususta tamamen mutabıktırlar. Temerrüd Rafik Turizm Ltd. ŞİRKETİ kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmakla, yapılan ödemeler düşüldükten sonra bakiye borcun tamamı muaccel olur.

MADDE 13 : Başvurusu onaylanan kişi gerekli belgeleri gönderdikten sonra 14 gün içinde sebep belirtmeksizin sözleşmeyi iptal edebilir. 

Katılımı onaylayan kişi 10 gün içinde ücretin 700 TL'sini göndermek zorundadır.10 Gün içinde göndermezse başvurusu direk iptal edilir.Göndermişse ve 14 olmadan vazgeçmişse ücreti kesintisizce iade edilir.14 gün geçtikten sonra iptal edecek olursa Tur başlangıcına 2 ay'dan az bir zaman kaldıysa yatırdığı tutar geri iade edilmez. 2 ay'dan fazla zaman varsa yatırdığı tutarın %50'si kesilir.

MADDE 14 : ‘Rafik Turizm Ltd. -…’ programı çerçevesinde ulaşım için kullanılan her türlü kara ve deniz taşıtlarında meydana gelebilecek yaralanma, ölüm ve kayıplarda taşıyıcı firmaların sigortaları ve seyahat sağlık sigortası geçerlidir.

MADDE 15 : Rafik Turizm Ltd. ŞİRKETİ gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal veya tehir edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

MADDE 16 : ‘Rafik Turizm Ltd. -….’ programı başlamadan veya program esnasında meydana gelebilecek herhangi bir siyasi olay, grev, tabii afet, teknik olaylar, hava muhalefeti, taşıyıcı şirketlerin yapabileceği iptallerden ve gecikmelerden dolayı Rafik Turizm Ltd. ŞİRKETİ sorumlu tutulamaz.

MADDE 17 : Rafik Turizm Ltd. ŞİRKETİ gerekli gördüğü durumlarda katılımcıya bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında, hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir.

MADDE 18 : Katılımcının bir orta boy valiz ve sırt çantası alma hakkı vardır. Katılımcılar standart 2 / 3 İmza : ölçülerde (max- 60 x 45 x 25 cm / 70 litre) bavul getirebilmektedir. Standart ölçülere uymayan bavullar için yolculuk günü 50 TL ek ücret alınacaktır. Valizin ağırlığı önemli değildir.

MADDE 19 : ‘Rafik Turizm Ltd. -….’ programında otobüs içerisinde katılımcıların ve saha koordinatörlerinin alkol tüketmeleri ve taşımaları kesinlikle yasaktır.

MADDE 20 : Program süresince uyuşturucu vb. maddeler taşıyan ya da kullanan katılımcılar Rafik Turizm Ltd.’dan çıkartılacaktır.

MADDE 21 : İşbu sözleşmede bulunan maddelerden herhangi birini yerine getirmeyen katılımcı, Rafik Turizm Ltd. ŞİRKETİ tarafından program dışı bırakılacak ve Rafik Turizm Ltd. ile ilgili tüm haklarını kaybetmiş sayılacaktır. Katılımcı; programdan çıkartılmış dahi olsa ödemelerini gerçekleştirmekle yükümlüdür.

MADDE 22 : Katılımcı; Rafik Turizm Ltd. -..’ programının niteliği ve şekli konusunda her türlü bilgiyi aldığını sözleşmeyi imzalayarak kabul eder.

MADDE 23 : Katılımcı sözleşmede beyan yer alan bilgileri tam ve eksiksiz olarak beyan etmek zorundadır. Katılımcı, sözleşmede yer alan adresine ilişkin değişiklikleri gerçekleştiği tarihten 1 hafta içerisinde bildirme mecburiyetindedir. Aksi halde katılımcı tarafından beyan edilen ve sözleşmede yer alan adrese yapılan tebligatlar geçerlidir.

MADDE 24 : İş bu sözleşme ile ilgili ihtilaflarda Trabzon Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 25 : İşbu Rafik Turizm Ltd. ŞİRKETİ ve ……….. TC nolu ………………….. arasında tamamı müzakere edilip tüm hususlarda mutabık kalınarak 25 madde olarak tanzim ile imza edilmiştir.

LÜTFEN SÖZLEŞMEYİ TAMAMEN OKUYUP,MÜZAKERE EDİP, TÜM , HUSUSLARDA MUTABIK KALDIKTAN SONRA İMZALAYIN. PDF formatında indirmek için .... tıklayın..